Podatek z tytułu nieodpłatnego nabycia służebności a Konstytucja RP

Monitor Podatkowy | 1/2016
Moduł: prawo podatkowe
Piotr Kociubiński

Wciąż niedostatecznie rozwinięte w orzecznictwie sądów administracyjnych jest rzetelne zachowanie ­perspektywy konstytucyjnej przy ocenie uregulowań podatkowych, szczególnie na tle utrwalonych instytucji. Przykładu dostarcza chociażby ustawa o podatku od spadków i darowizn.