Pełnienie funkcji członka zarządu spółki bez wynagrodzenia a przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Katowicach z 8.11.2016 r., 2461-IBPB-1-3.4510.810.2016.1.AB

Monitor Podatkowy | 12/2016
Moduł: prawo podatkowe
Marcin Jamroży, Anna Główka

Nieodpłatne pełnienie funkcji prezesa zarządu spółki zależnej, na podstawie powołania, przez osobę zatrudnioną równocześnie na podstawie umowy o pracę w spółce matce nie skutkuje po stronie spółki zależnej powstaniem przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnych świadczeń, świadczeniodawca (spółka matka) uzyskuje lub uzyska bowiem w przyszłości od świadczeniobiorcy (spółki córki) świadczenie(-a) ekwiwalentne (np. w postaci dywidendy).