Opodatkowanie VAT leasingu z opcją wykupu – wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, C-164/16

Monitor Podatkowy | 12/2017
Moduł: prawo podatkowe
Jacek Matarewicz, Michał Majczyna
Opodatkowanie VAT leasingu z opcją wykupu – wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE, C-164/16

Wydany 4.10.2017 r. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-164/16 Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs przeciwko Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd jest kolejnym orzeczeniem1, które nawiązuje do problematyki uznawania za dostawę towarów przekazania ich na podstawie umowy najmu (leasingu) z klauzulą wykupu. Przywołany wyrok wzbudził w Polsce kontrowersje, o czym świadczą głosy niektórych doradców podatkowych sygnalizujące, iż może on prowadzić do zmiany dotychczasowych praktyk rozliczania VAT leasingu w Polsce2. Czy te obawy są uzasadnione?