Opodatkowanie PCC wkładów na podwyższenie kapitału zakładowego – problem zwolnienia z opodatkowania w świetle Dyrektywy 2008/7/WE

Monitor Podatkowy | 12/2017
Moduł: prawo podatkowe
Katarzyna Stec, Konrad Suchojad
Opodatkowanie PCC wkładów na podwyższenie kapitału zakładowego  – problem zwolnienia z opodatkowania w świetle Dyrektywy 2008/7/WE

Przedmiotem artykułu jest próba dokonania oceny prawidłowości implementacji założeń Dyrektywy 2008/7/WE do polskiej PCCU. W niniejszym artykule autorzy na przykładzie operacji wniesienia aktywów do spółki kapitałowej wskazują na niezgodność zakresu zwolnień z opodatkowania PCC czynności zawarcia lub zmiany umowy spółki, przewidzianych w art. 9 pkt 11 PCCU, z motywami oraz założeniami materialnoprawnymi Dyrektywy 2008/7/WE, przewidującymi dużo szerszy zakres zwolnień i wyłączeń przedmiotowych.