Opodatkowanie obrotu samochodami osobowymi – analiza zmian ustawowych

Monitor Podatkowy | 4/2017
Moduł: prawo podatkowe
Wojciech Maruchin
Opodatkowanie obrotu samochodami osobowymi – analiza zmian ustawowych

Poprzez przepisy ustawy z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej1 obowiązujące od 1.3.2017 r. ustawodawca dokonał zmian w ustawach zawierających przepisy stosowane m.in. w odniesieniu do opodatkowania obrotu samochodami osobowymi. Są to przepisy zawarte w:

1) ustawie z 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym (dalej: AkcU)2; 2) ustawie z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: VATU)3.