Opodatkowanie działalności sędziego sportowego na gruncie prawa krajowego

Monitor Podatkowy | 9/2019
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.19.9.3
Karolina Tetłak, Filip Schade
Opodatkowanie działalności sędziego sportowego na gruncie prawa krajowego

Z roku na rok zainteresowanie sportem wzrasta. Nieustannej dyskusji wśród kibiców oraz sportowców podlega nie tylko sam przebieg zawodów, ale również działalność sędziego sportowego, którego decyzje mogą wpłynąć na sukces lub niepowodzenie sportowców. W celu zmniejszenia ciążącej na sędzim sportowym presji decyzyjnej niektóre związki sportowe zdecydowały o wykorzystaniu nowoczesnej technologii na swoich rozgrywkach sportowych, za pomocą której sędzia sportowy ma mieć możliwość weryfikacji spornych sytuacji. Kluczowa rola sędziego sportowego przekłada się na jego zarobki, zależne m.in. od rangi i rodzaju zawodów.
Na gruncie ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych1 (dalej: PDOFizU) utrzymują się wątpliwości prawne co do skutków podatkowych uzyskiwania dochodu z tytułu działalności sędziego sportowego2. W doktrynie i orzecznictwie nie poddano dotychczas ocenie, czy i jaki wpływ będzie miała struktura organizacyjna właściwego związku sportowego i proces nominacji sędziów sportowych na kwalifikację prawnopodatkową wynagrodzenia otrzymanego przez tych sędziów.
Celem artykułu jest zatem przeprowadzenie dogłębnej analizy prawnej działalności sędziego sportowego i ocena prawnopodatkowa uzyskiwania wynagrodzenia przez sędziego w narodowym prawie podatkowym.