Opodatkowanie dochodów z indywidualnej działalności gospodarczej oraz z udziału w zyskach spółki niebędącej osobą prawną

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8.9.2017 r., 0113-KDIPT2-1.4011.213.2017.2.MAP

Monitor Podatkowy | 12/2017
Moduł: prawo podatkowe
Marcin Jamroży, Anna Główka

Skoro wnioskodawca opodatkowuje dochody z prowadzonej indywidualnej działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, to po przystąpieniu w trakcie roku podatkowego do spółki komandytowej uzyskiwane z udziału w zysku tej spółki dochody winien opodatkować w ten sam sposób (czyli na zasadach ogólnych).