Ocena istotności różnicy między stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym opisanym we wniosku o interpretację a stanem rzeczywistym w świetle funkcji ochronnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego

Monitor Podatkowy | 8/2016
Moduł: prawo podatkowe
Kacper Kanka
Ocena istotności różnicy między stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym opisanym we wniosku o interpretację a stanem rzeczywistym w świetle funkcji ochronnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego

Opis stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego wyznacza w sposób bezpośredni zakres ochrony wynikający z otrzymanej przez wnioskodawcę interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego. Przedmiotem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie, w jakim zakresie powinna zaistnieć tożsamość stanu wskazanego przez podatnika we wniosku o interpretację a stanem faktycznym ustalonym przez organ podatkowy, będącym rezultatem swobodnej oceny dowodów zebranych w ramach postępowania podatkowego (postępowania kontrolnego). W celu przedstawienia praktycznego wymiaru badanej kwestii, w ramach niniejszego artykułu zostały również przedstawione wyroki sądów administracyjnych, w których sądy rozstrzygały ad casum przedmiotowy problem.