Obowiązek informowania o schematach podatkowych – analiza zasad wynikających z przepisów Ordynacji podatkowej

Monitor Podatkowy | 3/2019
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.19.3.1
Wojciech Maruchin
Obowiązek informowania o schematach podatkowych – analiza zasad wynikających z przepisów Ordynacji podatkowej

W następstwie uchwalenia przepisów ustawy z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowela z 23.10.2018 r.)1 wprowadzono do przepisów Ordynacji podatkowej (dalej:OrdPU)2 regulacje prawne odnoszące się do nowej procedury określonej w przepisach zawartych w Rozdziale 11a zatytułowanym Informacje o schematach podatkowych. W artykule zostały przeanalizowane zasady wynikające ze znowelizowanych przepisów, które odnoszą się do tej procedury.SUMMARY

Obligation to inform about tax schemes – analysis of rules resulting from regulations on tax ordinance
The lawmaker introduced new provisions to tax ordinance which include legal regulations regarding a new procedure on informing about tax schemes. One of the reasons of introducing these regulations to the Polish legal system was an attempt of the lawmaker to make a partial implementation of Directive of the Council of the European Union (EU) 2018/822 of 25 May 2018, changing directive 2011/16/EU regarding obligatory and automatic exchange of information concerning taxation based on reportable transboundary agreements. The article discusses material and personal scope of the new procedure. It analyses new definitions of such terms as: tax scheme, “general identification mark”, “specific identification mark” or “standardized tax scheme”. The article points out definitions and information obligations incumbent on: supervisor, “supporter” or “user”. At the same time, there was an analysis of the powers which were given to the Chief of the National Revenue Administration within the procedure in question. The article also discusses rules in regard to imposing penalty payments due to violation of obligations within the so-called “internal procedure”, and also the influence of using regulations of penal revenue law on their importance.
Key words • tax schemes • avoiding taxation • procedure of informing about tax schemes • supervisor • “user” • Tax Scheme Number • violating tax obligations • imposing penalty payments • professional secrecy • powers of the Chief of the National Revenue Administration
• “supporter” • “transboundary tax scheme” • “general identification mark” • “specific identification mark” • “other specific identification mark” • “standardized tax scheme” • “internal procedure” • taxpayer