Objaśnienia podatkowe jako nowy etap tworzenia prawa podatkowego

Monitor Podatkowy | 7/2019
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.19.7.3
Jagoda Kondratowska-Muszyńska
Objaśnienia podatkowe jako nowy etap tworzenia prawa podatkowego

Instytucje, których celem jest udzielanie obywatelom informacji na temat przepisów prawa, w szczególności w zakresie praktyki ich stosowania, w ostatnim czasie sprawiają wiele problemów praktycznych. Szczególnie istotne są tu regulacje dotyczące dziedziny prawa daninowego, a zwłaszcza przepisów prawa podatkowego. Organy podatkowe z jednej strony w coraz większym stopniu odmawiają wnioskodawcom wydania indywidualnych interpretacji podatkowych, w znacznej części przy wykorzystaniu argumentu dotyczącego próby uniknięcia podatku albo wystąpienia nadużycia prawa. Z drugiej strony instytucje, które nie są kierowane do konkretnego adresata (interpretacje ogólne, objaśnienia podatkowe), są zdecydowanie nadużywane, a sposób ich wykorzystania niejasny i nieoczywisty.SUMMARY

Tax explanations as a new stage of creating tax law
The article includes analysis of activity of the National Revenue Administration, which is under observation for the past few years, including the Minister of Finance as a chief authority of state administration responsible for cases issuing general interpretations and tax explanations. Activities of the Minister depend on issuing tax explanations to the amended or newly introduced tax law regulations. Apart from traditional elements of the procedures connected with creating law there is a clear stage of explanation on how to apply newly amended tax regulations. There are doubts connected with issuing tax explanations in order to present correct and desirable understanding of a newly amended law, i.e. issuing tax explanations which constitute an individualistic “appendix” to the newly introduced regulations in order to explain their meaning. Apart from doubts regarding lack of communication of such important regulations, which are tax regulations (regulations should be clear and understandable for the recipient), such a practice has also a negative influence on the autonomy of tax authorities subordinate to the Minister in the structures of the National Revenue Administration.
Key words • tax explanations • general interpretations • minister of finance • legislative procedure • National Revenue Administration • creating tax law • legal interpretation