Nowe sankcje podatkowe i karne – rozszerzenie przeciwdziałania naruszaniu obowiązków podatkowych

Monitor Podatkowy | 1/2017
Moduł: prawo podatkowe, prawo karne
Wojciech Maruchin
Nowe sankcje podatkowe i karne 
 – rozszerzenie przeciwdziałania naruszaniu obowiązków podatkowych

W artykule omówiono nowe, obowiązujące od 2017 r. regulacje prawne uszczelniające system podatkowy oraz rozszerzenie sankcjonowania naruszania obowiązków podatkowych, w szczególności te, które odnoszą się do stosowania sankcji podatkowych i karnych skarbowych.