Naruszenie tajemnicy skarbowej a legalność postępowania podatkowego

Monitor Podatkowy | 11/2019
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.19.11.1
Dariusz Zalewski
Naruszenie tajemnicy skarbowej a legalność postępowania podatkowego

Pozyskiwanie przez organy skarbowe dowodów w trakcie kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego z naruszeniem przepisów o tajemnicy skarbowej powinno wykluczać możliwość oparcia rozstrzygnięcia na tak zdobytym dowodzie. Powyższa teza od dawna jest głoszona przez przedstawicieli doktryny, ale rzadko znajduje uznanie składów orzekających sądów administracyjnych.SUMMARY

Violation of a fiscal secret and legitimacy of tax proceedings
As it is clear from described practice, acquiring evidence by tax authorities during a tax inspection or tax proceeding while violating provisions on fiscal secret does not exclude the possibility of basing the settling on evidence acquired in such a manner. According to a dominating standpoint of judicature committing such a crime does not happen by gathering evidence which reveal a fiscal secret, or by basing the decision on evidence revealing fiscal secret, but by illegally revealing evidence (documents) which include information under fiscal secret to persons who are unauthorized to have access to such a secret.
Key words • fiscal secret • tax proceedings • tax inspection • legitimacy of proceedings to take evidence