Nabycie samochodu przeznaczonego do odsprzedaży a odliczenie 100% podatku VAT od zakupu

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.9.2021 r., 0111-KDIB3-1.4012.502.2021.3.ICZ

Monitor Podatkowy | 4/2021
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.21.4.9
Monika Bartosiewicz, Emilia Marcinkiewicz

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.9.2021 r., 0111-KDIB3-1.4012.502.2021.3.ICZ.

Co do zasady przyjmuje się, że każdy pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony służy do użytku „mieszanego”, a wykorzystanie, choćby przejściowo, samochodu nabytego w celu odsprzedaży do celów innych niż odsprzedaż uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia od prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.
Takie stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wynika z wydanej interpretacji indywidualnej1 z 17.9.2021 r.