Moment poniesienia wydatków kwalifikowanych a wartość pomocy publicznej w ramach Polskiej Strefy Inwestycji

Monitor Podatkowy | 1/2022
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.22.1.3
Michał Gosek, Katarzyna Welzant

We wrześniu 2018 r. do polskiego systemu podatkowego wprowadzono nowy mechanizm wspierania przedsiębiorców wzorowany na wcześniej funkcjonujących specjalnych strefach ekonomicznych (dalej: SSE). Decyzja o wsparciu wydawana w ramach tzw. Polskiej Strefy Inwestycji (dalej: PSI) umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej zwolnionej z opodatkowania, ale w odróżnieniu od wcześniejszego instrumentu ulga ta nie jest ograniczona terytorialnie do granic poszczególnych stref.
Na przestrzeni lat funkcjonowania SSE podatnicy zastanawiali się nad właściwą metodą ustalania momentu poniesienia wydatku kwalifikowanego w ramach otrzymanego zezwolenia. O ile utarta linia orzecznicza, jak też kolejne wyroki sądów administracyjnych wskazały ostatecznie, że właściwa będzie metoda kasowa, o tyle dziwi nowe podejście organów podatkowych w przypadku przedsiębiorców posiadających decyzję o wsparciu w ramach PSI. W niniejszym artykule autorzy przedstawią podejście organów podatkowych do tej kwestii oraz zaprezentują faktyczny wpływ zastosowania każdej z metod na ostateczną wartość uzyskanej pomocy publicznej w ramach oferowanego wsparcia.SUMMARY

Polish Investment Zone – the moment of incurring eligible investment costs by the entrepreneur

Since September 2018 a new mechanism for supporting entrepreneurs was implemented to the Polish tax system, modeled on the previously functioning Special Economic Zones (SEZ). Support is provided in the form of income tax exemption. The aim of this article is to present the approach to the interpretation of the moment of incurring eligible costs within Polish Investment Zone. The correct interpretation of this matter has a direct impact on the amount of state aid in the form of tax exemption. Keywords: Polish Investment Zone, state aid, eligible costs, tax exemption, exemption from corporate income tax, Support Decision, tax relief, Special Economic Zones