„Meta”-interpretacje Ministra Finansów

Monitor Podatkowy | 11/2016
Moduł: prawo podatkowe
Jagoda Kondratowska
„Meta”-interpretacje Ministra Finansów

Interpretacje podatkowe w obecnym stanie prawnym nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa – co oczywiste ze względu na zamknięty katalog aktów prawnych o takim charakterze zawarty w art. 87 Konstytucji RP. Nie są także aktem wewnętrznym, któremu można by nadać charakter wiążący w stosunkach hierarchicznego podporządkowania organów administracji (…) Interpretacje podatkowe należy więc uznać za akt stosowania prawa. Przy czym powinny być wydawane w przypadku wystąpienia rzeczywistych rozbieżności w stosowaniu prawa przez organy administracji podatkowej.