Mechanizm podzielonej płatności a netting

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17.3.2020 r., 0111-KDIB3-1.4012.857.2019.1.ICz

Monitor Podatkowy | 11/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.11.11
Dawid Zwijacz, Bartosz Fuchs

Obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności mają również podmioty wykorzystujące do rozliczeń w ramach grupy kapitałowej system nettingu, który polega na dokonywaniu wielostronnych potrąceń wzajemnych zobowiązań, pomimo faktu, że ustawa o podatku od towarów i usług1 (dalej: VATU) przewiduje wyłączenie tego obowiązku w stosunku do instytucji potrącenia zobowiązań i wierzytelności w rozumieniu art. 498 Kodeksu cywilnego (dalej: KC)2.