„Mała” reforma systemu podatkowego

„Mała” reforma systemu podatkowego

Monitor Podatkowy | 11/2003
Moduł: prawo podatkowe
Stella Brzeszczyńska

Większość trudności i prawdziwych kłopotów podatników wynika z budowy przepisów, ich językowego niechlujstwa, braku precyzji, beztroskiego używania niezdefiniowanych pojęć, niekonsekwencji, która powoduje, że w jednej ustawie występują obok siebie normy wzajemnie się wykluczające lub przeczące. To są prawdziwe wady naszego systemu podatkowego.

Skoro nie można zreformować polskich podatków tworząc spójny system podatkowy, to może warto poprawić złe przepisy. Gdyby każdy, kto zajmuje się podatkami wskazał choć jedną taką normę, byłaby to na pewno duża pomoc dla fiskusa. Poniższy artykuł jest skromnym wkładem w to trudne dzieło.

Ryczałt ewidencjonowany i wolne zawody

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym w art. 4 ust. 1 pkt 11 określa, że „użyte w ustawie określenie »wolny zawód« oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście wyłącznie na rzecz osób fizycznych przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny”. Jest to pojęcie utworzone wyłącznie na potrzeby tej ustawy. Katalog zawodów wymieniony w art. 4 RyczałtU oznacza, że te i tylko te zawody są wolne, i mogą być [...]

.