Likwidacja nie w pełni umorzonych inwestycji w obcych środkach trwałych a koszty podatkowe

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Katowicach z 22.7.2016 r., IBPB-1-3/4510-525/16/IZ

Monitor Podatkowy | 1/2017
Moduł: prawo podatkowe
Marcin Jamroży, Anna Główka

Ponieważ wykorzystywane dotychczas w działalności Spółki inwestycje w obcych środkach trwałych uległy likwidacji (rozumianej szerzej, tzn. również jako pozbycie się ich w następstwie pozostawienia poniesionych nakładów u wynajmującego – właściciela budynku), a ich likwidacja została podyktowana działaniami inwestycyjnymi, a nie zmianą rodzaju prowadzonej działalności, Spółka ma prawo do jednorazowego zaliczenia niezamortyzowanej części inwestycji w obcym środku trwałym do kosztów uzyskania przychodu.