Kwalifikacja przychodów z najmu prywatnego do źródła przychodów

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21.4.2017 r., 0113-KDIPT2-1.4011.38.2017.1.KU

Monitor Podatkowy | 6/2017
Moduł: prawo podatkowe
Marcin Jamroży, Anna Główka

Najem stanowi odrębne od działalności gospodarczej źródło przychodu, choć może także istnieć najem, który prowadzony jest w ramach działalności gospodarczej. O tym, czy w danym przypadku mamy do czynienia z działalnością gospodarczą, przesądza podjęcie przez wynajmującego działań charakterystycznych dla przedsiębiorcy, przykładowo gdy aktywnie oferuje on wynajem potencjalnym najemcom, reklamuje się i założy w tym celu stronę internetową – decydujący głównie jest stopień zorganizowania. Liczba wynajmowanych nieruchomości nie jest kluczowa przy ocenie, czy mamy do czynienia z najmem prywatnym, czy profesjonalnym (stanowiącym działalność gospodarczą). Wynajmujący może wybrać, czy najem nieruchomości będzie przez niego prowadzony w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też w ramach tzw. najmu prywatnego.