Koszty uzyskania przychodów przyporządkowane do działalności zwolnionej z opodatkowania także są objęte limitem określonym w art. 15c oraz art. 15e PDOPrU

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19.9.2018 r., 0111-KDIB1-2.4010.248.2018.1.MM

Monitor Podatkowy | 11/2018
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.18.11.10
Michał Gosek, Agnieszka Szczotkowska

W przypadku osiąganego przez spółkę dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie przewidzianego prawem zezwolenia, a więc dochodu wolnego od podatku, przychody i koszty uzyskania przychodów składające się na ten dochód są objęte regulacją art. 15c i art. 15e PDOPrU. Koszty zwolnionej z opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE podlegają zatem ograniczeniom w zaliczaniu ich do kosztów uzyskania przychodów.