Koszt wytworzenia magazynu jako wydatek kwalifikowany w rozumieniu przepisów

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24.9.2019 r., 0111-KDIB1-3.4010.377.2019.1.IZ

Monitor Podatkowy | 1/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.1.11
Michał Gosek, Agnieszka Szczotkowska

Koszt wytworzenia magazynu może stanowić koszt kwalifikowany nowej inwestycji i tym samym stanowić będzie podstawę do obliczenia przysługującego przedsiębiorcy zwolnienia z podatku dochodowego zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 34a PDOPrU.