Korekta wysokości należnych składek na ZUS a obowiązki podatnika na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30.6.2021 r., 0111-KDIB1-1.4010.177.1.2021.ŚS

Monitor Podatkowy | 3/2021
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.21.3.11
Joanna Litwińska, Paulina Gwiazdowicz

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30.6.2021 r., 0111-KDIB1-1.4010.177.1.2021.ŚS

W sytuacji dokonania korekty wysokości należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe i powstania nadpłaty tych składek podatnicy mają obowiązek zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów poprzez zastosowanie tzw. korekty wstecz. Podatnik nie może skorygować kosztów uzyskania przychodów w przypadku zwrotu nienależnie opłaconych składek wypadkowych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ZUS), gdy zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu. Taki zwrot stanowi natomiast dla podatnika przychód podatkowy w dacie otrzymania zwrotu tych składek na rachunek podatnika.