Konstrukcja REIT w wybranych jurysdykcjach podatkowych – analiza prawnoporównawcza

Monitor Podatkowy | 12/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.12.3
Jakub Jankowski
Konstrukcja REIT w wybranych jurysdykcjach podatkowych – analiza prawnoporównawcza

Przedmiotem działalności podmiotów typu REIT (ang. real estate investment trust) jest lokowanie kapitału inwestorów w nieruchomości. REIT działają zazwyczaj w formie funduszu inwestycyjnego lub spółki specjalnego przeznaczenia. Dochody z nieruchomości osiągane za pośrednictwem takiego podmiotu są opodatkowane jednokrotnie, na poziomie spółki albo jej udziałowców w zależności od konstrukcji przyjętej w ustawodawstwie podatkowym danego państwa. Uzyskanie statusu REIT jest zazwyczaj uzależnione od spełnienia kilku warunków o charakterze niepodatkowym. W ramach publikacji przedmiotem analizy jest zarówno sposób opodatkowania REIT, jak i wymogi, które musi spełniać taki podmiot.SUMMARY

Construction of REIT in selected countries – comparative legal analysis

A comparative analysis indicate that construction of REIT depends on economic functions which are atributed to such entity. The scope of tax priviligies connected with the REIT status is correlated with the permissible scope of this entity's activity. The method of granting vertical tax neutrality (avoidng double economic taxation) is not uniform among the countries. Key words • double taxation of income • tax neutrality • withholding tax, subsidiary company