Konstrukcja podatku dochodowego od osób prawnych oraz analiza statystyczna wpływów budżetowych

Monitor Podatkowy | 9/2019
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.19.9.2
Tomasz Słapczyński
Konstrukcja podatku dochodowego od osób prawnych oraz analiza statystyczna wpływów budżetowych

Artykuł podejmuje próbę analizy struktury polskiego podatku dochodowego od osób prawnych. Obejmuje zagadnienia związane z podmiotem, przedmiotem, podstawą podatku dochodowego od osób prawnych, skalą i stawkami podatkowymi oraz zwolnieniami i ulgami od podatku dochodowego od osób prawnych, jak również podsumowanie skuteczności i restrykcyjności dla przedsiębiorców przepisów tego podatku. Praca oparta jest na podstawie krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz dostępnych analizach podatkowych i statystycznych.