Komu i po co interpretacja przepisów podatkowych?

Monitor Podatkowy | 4/2019
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.19.4.2
Magdalena Kowalczyk, Tomasz Stawiski

Nieprawidłowe stosowanie czy interpretowanie przepisów podatkowych może prowadzić do różnych następstw, które powodują wielorakie konsekwencje. Instytucja interpretacji indywidualnych ma być swego rodzaju antidotum na brak przejrzystości i spójności prawa podatkowego.SUMMARY

Who needs interpretation of tax regulations and why?
Incorrect use or interpretation of tax regulations may lead to various repercussions, which cause multiple consequences. The institution of individual interpretation has to be a kind of antidote to the lack of transparency and cohesion of tax law. Therefore, it is important to get familiar with general and individual tax interpretations and who benefits from them. Key words • tax interpretations • individual interpretations • general interpretations