Import towarów – wybrane wątpliwości w zakresie VAT

Monitor Podatkowy | 11/2014
Moduł: prawo podatkowe
Anna Kubala
Import towarów – wybrane wątpliwości w zakresie VAT

Celem niniejszego artykułu jest zasygnalizowanie wątpliwości praktycznych, które pojawiają się na gruncie stosowania przepisów dotyczących podatku VAT w zakresie importu towarów. Kwestie związane z importem towarów dotyczą zagadnień na styku prawa podatkowego oraz celnego. Ze strony praktycznej angażują zarówno organy skarbowe, jak i celne. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia, które okazały się wątpliwe i które spowodowały rozbieżności w orzecznictwie (w szczególności w zakresie podatku należnego). Jednocześnie w określonych przypadkach wątpliwości podatników mogą dotyczyć uprawnienia do odliczenia podatku naliczonego oraz kwoty tego odliczenia. Z tego też względu warto zaprezentować podejście organów podatkowych w tym zakresie.