Ile naprawdę są warte indywidualne interpretacje podatkowe? Uwagi krytyczne

Monitor Podatkowy | 1/2017
Moduł: prawo podatkowe
Dariusz Osada
Ile naprawdę są warte indywidualne interpretacje podatkowe? Uwagi krytyczne

Celem artykułu jest próba dokonania oceny, jaka jest prawdziwa wartość interpretacji indywidualnych otrzymywanych przez podatników z punktu widzenia ich skuteczności w przypadku ewentualnego sporu z organem podatkowym, oraz zidentyfikowanie sytuacji, w których instytucja interpretacji indywidualnych jest nadużywana przez wnioskodawców, jak również wskazanie przypadków, gdy sięganie po ten instrument wydaje się wręcz niecelowe.