Harmonizacja prawa ubezpieczeniowego i dewizowego Polska - Unia Europejska

Harmonizacja prawa ubezpieczeniowego i dewizowego Polska - Unia Europejska

Monitor Podatkowy | 12/1995
Moduł: prawo UE, prawo podatkowe
Andrzej Komar

1. Wstęp

Niniejszy tekst jest fragmentem Białej Księgi, Polska - Unia Europejska opracowanej na zamówienie Pełnomocnika Rządu ds. Integracji Europejskiej oraz Pomocy Zagranicznej.

Koordynacja merytoryczna BIAŁEJ KSIĘGI:

dr hab. Andrzej HARASIMOWICZ, Dyrektor Departamentu Integracji Europejskiej URM

Redakcja naukowa serii PRAWO:

dr Jerzy Andrzej WOJCIECHOWSKI, Dyrektor Zespołu ds. Prawnych Departamentu Integracji Europejskiej URM

Redaktor naukowy dr Jerzy Andrzej WOJCIECHOWSKI

2. Zakres dostosowania prawa ubezpieczeniowego

Polskie prawo ubezpieczeniowe jest zupełnie wystarczające, gdy chodzi o zakres i sposoby ochrony ryzyka w kraju. Natomiast mniej jest przystosowane do kreowania rynku ubezpieczeniowego w układzie międzynarodowym. Tymczasem Traktat o Unii Europejskiej wyraźnie formułuje zasadę swobody świadczenia m.in. usług ubezpieczeniowych. Kraje członkowskie zobowiązane są na podstawie dyrektyw Rady do znoszenia istniejących ograniczeń i ujednolicania organizacji oraz funkcjonowania usług ubezpieczeniowych.