FATCA – czy potrzebna nam prewencyjna kontrola konstytucyjna, czy właściwa ustawa?

Monitor Podatkowy | 9/2015
Moduł: prawo podatkowe
Dariusz Osada, Maciej Małek, Łukasz Kumkowski

Tuż przed zakończeniem procedury ratyfikacji umowy międzynarodowej warto, zdaniem autorów, rozważyć, czy umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (dalej: IGA)1 w obecnym kształcie może i powinna wejść w życie a w konsekwencji stanowić zarazem część krajowego porządku prawnego.