Europeizacja standardu dobrego zarządzania w podatkach na przykładzie unijnej listy rajów podatkowych (black list)

Monitor Podatkowy | 10/2020
Moduł: prawo podatkowe, prawo UE
DOI: 10.32027/MOPOD.20.10.2
Filip Majdowski, Joanna Węgrzyn, Tomir Nowakowski
Europeizacja standardu dobrego zarządzania w podatkach na przykładzie unijnej listy rajów podatkowych (black list)

W dniu 5.12.2017 r. Rada UE opublikowała długo oczekiwane konkluzje na temat ustanowienia paneuropejskiej listy niewspółpracujących jurysdykcji do celów podatkowych (unijnej listy rajów podatkowych). Lista ta była wynikiem żmudnego i czasochłonnego procesu monitorowania i oceny systemów podatkowych państw trzecich względem unijnych standardów dobrego zarządzania w podatkach. Na moment powstania pierwszej listy 17 jurysdykcji znalazło się na tzw. czarnej liście rajów podatkowych z powodu niespełnienia jednego lub większej ilości wymogów dobrego zarządzania w podatkach, podczas gdy kolejnych 47 jurysdykcji zostało wymienionych na tzw. unijnej liście szarej, składając jednocześnie zobowiązania polityczne do dokonania stosownych zmian, by te wymogi spełnić. Był to pierwszy raz w historii europejskiego prawa podatkowego, gdy Unia Europejska poddała tak szerokiej syntetycznej analizie systemy podatkowe państw trzecich pod kątem szkodliwych praktyk podatkowych oraz realizacji transparentności podatkowej.SUMMARY

Europeanization of the standard of good tax management based on the EU blacklist of tax havens

The article shows the circumstances of the origin and evolution of the standard of good tax management in the European Union. It presents the convergence of such a standard which is effective in EU law and based on the guidelines of the OECD. The key premises of the EU standard are the criteria of tax transparency, fair taxation and implementation of at least minimal standards of BEPS. In case of countries outside of EU, lack of fulfillment of these criteria or lack of political obligation to introduce them, may result in finding oneself on the EU blacklist of tax havens. Creating such a list and changes introduced by jurisdiction covered by an overview are examples of Europeanization of the standard of good tax management beyond borders of the European Union. Key words • blacklist of tax havens • tax transparency • fair taxation • BEPS