Dywidenda wypłacana zagranicznemu stowarzyszeniu a podatek u źródła w Polsce

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Katowicach z 20.2.2017 r., 2461-IBPB-1-2.4510.1014.2016.2.BG

Monitor Podatkowy | 5/2017
Moduł: prawo podatkowe
Marcin Jamroży, Anna Główka

Dywidenda wypłacana przez polską spółkę z o.o. udziałowcowi – niemieckiemu stowarzyszeniu – przy założeniu, że spełnione zostałyby przesłanki wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 4, ust. 1a i ust. 1b PDOPrU, mogłaby korzystać z wyłączenia z opodatkowania podatkiem u źródła w Polsce, jeżeli spółka z o.o. dysponowałaby najpóźniej w momencie wypłaty dywidendy oświadczeniem stowarzyszenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1a PDOPrU.