Czy wykup przedmiotu leasingu jest podatkowo transakcją odrębną od samego leasingu, a w związku z tym, czy limit 150 000 zł powinien zostać naliczony osobno dla leasingu (czynsz inicjalny i raty miesięczne) oraz osobno dla wykupu?

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28.11.2019 r., 0115-KDIT2-3.4011.412.2019.4.MK

Monitor Podatkowy | 1/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.1.12
Joanna Litwińska

Zgodnie z przepisami wprowadzonymi z dniem 1.1.2019 r. zmianie uległy zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z samochodami osobowymi. Zmiany te objęły m.in. umowy ­leasingu, w związku z czym podatnicy zamierzający wziąć w leasing pojazd o wartości przekraczającej kwotę 150 000 zł muszą się liczyć z ograniczeniami w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów opłat wynikających z umowy, proporcjonalnie przypadających na część wartości samochodu przewyższającą kwotę 150 000 zł (art. 16 ust. 1 pkt 49a PDOPrU oraz art. 23 ust. 1 pkt 47a PDOFizU).

W analizowanej interpretacji indywidualnej Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że wykup przedmiotu leasingu jest podatkowo transakcją odrębną od samego leasingu, a w związku z tym limit wynikający 150 000 zł powinien zostać naliczony osobno dla leasingu (czynsz inicjalny i raty miesięczne) oraz osobno dla wykupu. Z tym jednak wskazaniem, że nie przysługuje „podwójny” limit, o którym mowa w art. 23 ust. 1 pkt 47a PDOFizU.