Czy przepisy MDR mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej?

Monitor Podatkowy | 3/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.3.1
Hanna Filipczyk
Czy przepisy MDR mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej?

Celem tego artykułu jest przedyskutowanie kwestii, czy przepisy o raportowaniu schematów podatkowych zawarte w rozdziale 11a Działu III ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (dalej: OrdPU)1. „Informacje o schematach podatkowych” (dalej: przepisy MDR) mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej. Kwestia ta stała się sporna między Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: Dyrektor KIS lub organ interpretacyjny) a wnioskodawcami.

SUMMARY

Can MDR rules be a subject of individual interpretation?

Refusal to take interpretative proceedings regarding MDR rules falls into a trend of limiting the number, scope and protective power of ­issued individual interpretations. This trend is visible in legal acts (there are still various premises to refuse to take proceedings and issue an interpretation), but also in acts applying law and its control by administrative courts. Perhaps this phenomenon is a result of a ­certain weariness of interpretation regarding its “democratic” nature (which is expressed especially in general accessibility, and consequently in volumes of interpretation). Sharp observation that there are too many interpretations and that they are cheap should not eliminate the fact that they are an important instrument which supports a taxpayer regarding difficulties of understanding tax law and obeying it. Key words • individual interpretation • mandatory disclosure rules • judicature • legal certainty