Czy można bezpiecznie stosować karty paliwowe?

Monitor Podatkowy | 3/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.3.3
Adam Mariański, Konrad Dura
Czy można bezpiecznie stosować karty paliwowe?

Karty paliwowe są źródłem podatkowych wątpliwości, w szczególności na gruncie podatku od towarów i usług. Kontrowersje dotyczą zwłaszcza istoty stosunku prawnego pomiędzy firmą paliwową dokonującą sprzedaży paliwa, emitentem karty paliwowej oraz odbiorcą końcowym.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie dotychczas pojawiających się poglądów dotyczących sposobu opodatkowania transakcji z wykorzystaniem karty paliwowej na gruncie podatku od towarów i usług oraz przedstawienie sposobu opodatkowania kart paliwowych w przyszłości.SUMMARY

Can you safely use a fuel card?

The aim of the present article is to show current views regarding the way of taxation of transactions with the use of a fuel card based on goods and services tax, and to show the way of taxation of fuel cards in the future. In connection with a verdict of the Court of Justice of the European Union in case Vague International (henceforth CJEU) and the effect of consultations conducted by the Ministry of Finance, in the nearest future, we may expect judicature which is unfavorable towards taxpayers and is a result of ignoring the importance of contract provisions. This issue is very complicated and it is difficult to forejudge the nature of taxation of fuel cards without examining the state of fact in detail. Key words • fuel cards • contract provisions