Ceny transferowe od 1.1.2017 r. – sumowanie wartości transakcji

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Katowicach z 15.7.2016 r., IBPB-1-2/4510-430/16/JW

Monitor Podatkowy | 10/2016
Moduł: prawo podatkowe
Marcin Jamroży, Anna Główka

W stanie prawnym obowiązującym od 1.1.2017 r. tylko w stosunku do „innych zdarzeń” ustawodawca przewiduje, że muszą być one „jednego rodzaju”. Skoro „jeden rodzaj” nie dotyczy transakcji, to nie można przyjąć za spółką, że wymienione we wniosku zdarzenia nie powinny być sumowane jako „różnego rodzaju”.