Brak powstania przychodu i obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych w związku z wydaniem udziałowcom składników majątku w ramach likwidacji spółki

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21.1.2020 r., IPPB3/4510-613/15-2/S/KK/MR.

Monitor Podatkowy | 3/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.3.10
Joanna Litwińska

Podział majątku pozostałego po uregulowaniu zobowiązań spółki pomiędzy wspólnikami następuje automatycznie zgodnie z przepisami KSH i nie jest poprzedzony powstaniem zobowiązania spółki wobec wspólnika. Należy go więc uznać za czynność techniczną będącą częścią postępowania likwidacyjnego.