Bon podarunkowy jako prezent dla pracownika

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 20.9.2021 r., 0112-KDIL2-1.4011.613.2021.1.DJ

Monitor Podatkowy | 1/2022
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.22.1.13
Maciej Wilczkiewicz, Tomasz Kośmider

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 20.9.2021 r., 0112-KDIL2-1.4011.613.2021.1.DJ


Przyznanie bonów podarunkowych, które nie stanowią dodatkowego elementu wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę na mocy zawartej umowy o pracę, a przyznane są dobrowolnie w ramach dodatkowej gratyfikacji za pracę, nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż stanowią darowiznę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn.

Stan faktyczny

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej w branży artykułów FMCG oraz artykułów przemysłowych poprzez sieć placówek handlowych oraz sklep internetowy. Wnioskodawca planował obdarować swoich pracowników bonami podarunkowymi, aby uczcić fakt otwarcia kolejnego sklepu, który sprawił, że łącznie Wnioskodawca będzie posiadał ich „okrągłą” liczbę. Intencją Wnioskodawcy było obdarowanie pracowników zatrudnionych w dniu otwarcia rzeczonego sklepu, nieznajdujących się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę z inicjatywy Wnioskodawcy, nieprzebywających na nieobecności bezpłatnej (np. na urlopie wychowawczym, urlopie bezpłatnym) oraz nieprzebywających na oddelegowaniu zagranicznym, niezależnie od stanowiska. Przekazanie bonów nie zależało od osiąganych w pracy wyników, ocen rocznych czy wskaźników absencji, nie wiązało się również z jakimkolwiek świadczeniem wzajemnym ze strony pracownika. Przekazanie pracownikom wymienialnych na towary bonów wynikało jedynie z dobrej woli Wnioskodawcy. Przekazanie bonów nie wynikało z obowiązujących u Wnioskodawcy regulaminów. Pracownicy, z wyjątkiem nielicznych zaangażowanych w proces przygotowywania i wydawania bonów, do czasu ogłoszenia decyzji Wnioskodawcy o przekazaniu bonu podarunkowego, nie mieli wiedzy o planach Wnioskodawcy. Decyzja o obdarowaniu pracowników bonami podarunkowymi podjęta została jednorazowo, co jednak nie wyklucza podobnych decyzji w przyszłości, w związku z otwarciami kolejnych sklepów. Pracownik nie był zobowiązany do przyjęcia bonu podarunkowego ani do jego późniejszej realizacji.