Biała lista podatników – sposób powstania oraz istotne problemy praktyczne i techniczne jej funkcjonowania

Monitor Podatkowy | 4/2020
Moduł: prawo podatkowe
DOI: 10.32027/MOPOD.20.4.2
Michał Szymanek
Biała lista podatników – sposób powstania oraz istotne problemy praktyczne i techniczne jej funkcjonowania

Celem niniejszego opracowania jest ocena nowych zmian ustawowych dotyczących białej listy podatników. Lista ta dotyczy zarejestrowanych podatników wraz z ich numerami kont bankowych. Dotychczasowe publikacje na ten temat ograniczały się tylko do czystych informacji, bez analizy skuteczności istniejącego systemu, a także historii tworzenia tej listy. Publikacje Ministerstwa Finansów oraz uzasadnienie do ustawy zawierały tylko optymistyczne zapewnienia o skuteczności nowych regulacji. Celem artykułu była dogłębna analiza zastanego systemu prawnego celem otrzymania odpowiedzi na pytanie, czy wprowadzane zmiany przyczyniły się do uszczelnienia systemu podatkowego.