Aport do spółki kapitałowej w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a koszty uzyskania przychodów

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6.4.2017 r., 2461-IBPB-1-2.4510.54.2017.1.BG

Monitor Podatkowy | 5/2017
Moduł: prawo podatkowe
Marcin Jamroży, Anna Główka

Jeżeli podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki z o.o. i wniesienie aportu w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część nastąpi w roku podatkowym rozpoczętym przed 1.1.2017 r., ale rejestracja tego podwyższenia przez sąd rejestrowy nastąpi w roku podatkowym rozpoczętym po 31.12.2016 r., to spółka ta nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od tej wartości nabytych w drodze aportu środków trwałych, która nie została przekazana na utworzenie bądź podwyższenie kapitału zakładowego.