Monitor Podatkowy / Artykuły / VAT / Orzeczenia i glosy

Odliczenie VAT od samochodu zastępczego

W przywołanych wyrokach, analizując treść art. 86a ust. 5 pkt 1 lit. c) VATU, NSA stwierdził, że przeznaczenia samochodu zastępczego przekazanego przez stronę skarżącą na mocy umowy najmu do używania...

Zwrot VAT dla oddziału spółki zagranicznej

Tym samym nie może budzić wątpliwości, że oddział zagranicznego przedsiębiorcy, taki jak oddział spółki w rozpatrywanej sprawie, ma status stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium kraju...

Zwolnienie z długu a ulga na złe długi

Jeżeli natomiast do zwolnienia z długu dojdzie po upływie 150 dni od dnia upływu terminu płatności wierzytelności określonego w umowie lub na fakturze, podatnik-wierzyciel, który na podstawie art. 89a...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2019
Liczba tekstów: 2958