Monitor Podatkowy / Artykuły / VAT / Orzeczenia i glosy

SN: VAT - stosowanie sankcji łagodniejszej

W związku z charakterem prawnym sankcji określonej w art. 29 ust. 2 VATU zasadny jest pogląd, że w sytuacji, gdy ustawa z 21.1.1996 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz opodatku...

SN: VAT - świadectwo homologacji określa rodzaj pojazdu

W żadnym przypadku nie jest dopuszczalna zmiana danych określonych w “świadectwie homologacji” pojazdu w drodze wydania “zaświadczenia o wyniku badań technicznych” tego pojazdu. Jest poza sporem, że...

VAT - wyroby preferowane

Wyjątek wprowadzony do art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy z 8.1.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), dotyczący wyrobów preferowanych, w brzmieniu...

VAT od darowizny

Zawarta w art. 6 ust. 1 VATU regulacja, dotycząca określenia momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku dokonania darowizny towaru, nie oznacza, że obowiązek ten powstaje na skutek samego...

VAT od aportu

Wkłady niepieniężne wniesione przez wspólników do spółek kapitałowych nie są objęte podatkiem od towarów i usług. Wyrok składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29.10.2001 r., FSA...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2019
Liczba tekstów: 2958