Monitor Podatkowy / Artykuły / VAT / Orzeczenia i glosy

VAT w przypadku rozwiązania umowy leasingu finansowego

W razie rozwiązania umowy leasingu finansowego na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, w konsekwencji czego korzystający jest zobowiązany do natychmiastowego zapłacenia...

Korekta faktur w przypadku niewłaściwej rejestracji VAT

Zarejestrowanie przez organ skarżącej jako podatnika podatku VAT nastąpiło w oczywistej sprzeczności z art. 96 ust. 2 VATU, który stanowi, iż w przypadku osób fizycznych, o których mowa w art. 15 ust....

Termin dokonania korekty faktury

W przypadku jednorazowego zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków (kosztów) poniesionych w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, które następnie...

Transfer zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Okoliczność, że zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzy zespół składników majątkowych zdolny do prowadzenia niezależnej (samodzielnej) działalności gospodarczej, należy rozumieć w ten sposób, że w...

Opodatkowanie VAT sprzedaży automatów do gier

Z uwagi na zachodzące istotne odmienności brzmienia w różnych wersjach językowych art. 136 lit. a Dyrektywy 112, przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 VATU należy interpretować z uwzględnieniem celu tej...

Usługi ciągłe w VAT

Należy przyznać sądowi I instancji oraz organowi, że w sytuacji gdy skarżąca przyznała, że istnieje możliwość wyszczególnienia momentu rozpoczęcia i zakończenia świadczonej usługi transportowej, jak...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2019
Liczba tekstów: 2958