Monitor Podatkowy / Artykuły / VAT / Orzeczenia i glosy

Zniszczenie towaru jako dostawa objęta VAT

Z powyższych rozważań wynika, że już w momencie wyprodukowania spornych opakowań kontrahent skarżącej dysponuje nimi jak właściciel, z tym momentem ma więc miejsce na jego rzecz dostawa towarów. (...)...

Dostawa mediów jako usługa odrębna od najmu

Minister Finansów powinien uwzględnić, w przeciwieństwie do zajętego przez siebie stanowiska w zaskarżonej interpretacji, że dostawy energii elektrycznej, energii cieplnej i wody, świadczone przez...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2019
Liczba tekstów: 2958