Monitor Podatkowy / Artykuły / VAT / Orzeczenia i glosy

Zwrot VAT w terminie 25 dni

Artykuł 87 ust. 6 pkt 1 VATU nie narusza także zasady proporcjonalności i neutralności podatku od towarów i usług, gdyż przedsiębiorca niespełniający warunku z tego przepisu i tak otrzyma zwrot VAT w...

VAT W ORZECZNICTWIE TSUE W 2015 R.

VAT W ORZECZNICTWIE TSUE W 2015 R.

MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy spółka doradztwa podatkowego sp. z o.o.

Spis treści Wstęp Ochrona podatnika będącego nieświadomym uczestnikiem przestępstwa karuzelowego Gminne jednostki budżetowe nie są podatnikami VAT Gwarancja naprawy awarii mechanicznych samochodów...

Stawka VAT na dostawę mediów

Dostawy wody i usługi odprowadzania ścieków oraz odbiór nieczystości, świadczone przez wynajmującą spółdzielnię, obok zasadniczej usługi najmu stanowią odrębne świadczenia od usługi najmu, jeżeli...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2019
Liczba tekstów: 2958