Monitor Podatkowy / Artykuły / VAT / Orzeczenia i glosy

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości budowlanej

Nie można zatem zgodzić się z sądem I instancji, że w okolicznościach tej sprawy, skoro zaliczka otrzymana od przedsiębiorcy budowlanego na poczet ceny sprzedaży udziałów w nieruchomości przeznaczonej...

Darowizna nieruchomości

Darowizna budynku na rzecz osoby najbliższej nie będzie mogła być uznana za dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 VATU. Podatnikowi przy jej nabyciu czy wytworzeniu nie przysługiwało prawo do...

Stawka VAT na wydzielone pomieszczenie gospodarcze

Wydzielenie lokalu niemieszkalnego, jakim jest pomieszczenie gospodarcze, jako odrębnego przedmiotu własności, powoduje, że traci ono przymiot pomieszczenia składowego lokalu mieszkalnego, co w...

Przedłużenie terminu do zwrotu VAT

Skoro zatem każde z postępowań wymienionych w art. 87 ust. 2 VATU jest odrębnie regulowane, a wybór procedury weryfikacji determinuje również podstawę prawną wydania postanowienia o przedłużeniu...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2019
Liczba tekstów: 2958