Monitor Podatkowy / Artykuły / VAT / Orzeczenia i glosy

Ulga na złe długi w przypadku zbycia należności

Artykuł 89a ust. 4 VATU (w brzmieniu obowiązującym od 1.1.2013 r.) należy rozumieć w ten sposób, że – mając na uwadze zasady proporcjonalności i neutralności VAT – w przypadku gdy po złożeniu...

Konsekwencje w VAT udostępnienia samochodów pracownikom

Nie można podzielić argumentacji skarżącej o braku obowiązku ewidencji z uwagi na problemy z rzeczywistym ustaleniem ilości zużytego przez pracowników paliwa na cele osobiste. Trudności z ustaleniem...

Opodatkowanie VAT nabywania wierzytelności w ramach cesji

Otóż analiza opisu zdarzenia przyszłego prowadzi do jednoznacznego stanowiska, że spółka będzie nabywać wierzytelności na własny rachunek i na własne ryzyko. Spółka w ramach tych czynności będzie...

Korekta VAT w przypadku błędnie wystawionych faktur

Rzekomy błąd organu podatkowego polegał na tym, że „zaufał” podatnikowi i zamiast wydać decyzję, wskazał mu możliwość dobrowolnego uiszczenia ciążącego na nim zobowiązania podatkowego. Jak natomiast w...

VAT od najmu pobieranego przez kuratora spadku

A. nie będzie podatnikiem podatku VAT od pożytków uzyskanych w ramach masy spadkowej obejmującej również przychody z najmu lokali wchodzących w jej skład za okres zarządu majątkiem przez kuratora...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 6/2019
Liczba tekstów: 2922