NAJPOPULARNIEJSZE

Nakłady na budynek, jego sprzedaż i podatek VAT

Michał Szczypiór

Kilka lat temu nabyliśmy budynek z przeznaczeniem na wyłączne prowadzenie działalności gospodarczej. Z uwagi na prowadzone prace remontowe, nabyty budynek był traktowany jako środek trwały w budowie....

Ulga na złe długi w świetle znowelizowanych przepisów VATU

Wojciech Śliż, Tomasz Pabiański

W 2005 r. polski ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie do VATU mechanizmu umożliwiającego podatnikom przeprowadzenie odpowiedniej korekty rozliczeń dokonanych z tytułu tego podatku, w przypadku...

Bezumowne korzystanie z nieruchomości na gruncie VATU

Aleksandra Sewerynek

Interpretacja indywidualna Dyrektora IS w Łodzi z 11.5.2012 r., IPTPP4/443-124/12-2/ALN Wnioskodawca tolerował sytuację, w której przy braku formalnego stosunku prawnego inny podmiot korzystał z...

Pojęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Marcin Stanisław Tofel, Anna Pęczyk-Tofel, Anna Pęczyk

Postanowienie Naczelnika Drugiego US w Bydgoszczy z 14.5.2007 r.1 Aby określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, spełniać musi...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 8/2019
Liczba tekstów: 2946