Monitor Podatkowy / Artykuły / Prawo podatkowe / Orzeczenia i glosy

Wydatki na cele mieszkaniowe tylko dla właściciela

Nie można zaakceptować stanowiska sądu I instancji o możliwości zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) w zw. z art. 21 ust. 16 PDOFizU z opodatkowania środków uzyskanych ze sprzedaży...

Odmowa nadania NIP

W toku postępowania o nadanie NIP organy nie są uprawnione do badania, czy pod wskazanym adresem wykonywane są (lub mogą być wykonywane) funkcje zarządcze spółki. Również okoliczność, że pod wskazanym...

O potrzebie zmiany praktyki stosowania prawa podatkowego

O potrzebie zmiany praktyki stosowania prawa podatkowego

Adam Mariański

Glosowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego stanowi bardzo ważny, a zarazem jasny przekaz dotyczący zasad poprawnej legislacji w sprawach podatkowych. Jednocześnie wskazuje na istotne słabości...

Wydatki reprezentacyjne

Wydatki reprezentacyjne

Reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb...

Brak prawa do amortyzacji nieukończonego budynku

Ponieważ przejęty przez stronę skarżącą do ewidencji środków trwałych budynek hali produkcyjnej wybudowany na cudzym gruncie nie jest obiektem zakończonym pod względem technicznym i fizycznym...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2970