Monitor Podatkowy / Artykuły / Postępowanie sądowoadministracyjne

Aktualizacja tytułu wykonawczego

Marek Szubiakowski

W artykule omówiono wątpliwości wynikające z przepisu § 9 ust. 1c rozporządzenia Ministra Finansów z 22.11.2001 r . Wskazany przepis budzi wiele wątpliwości, które dotyczą sposobu uregulowania skutków...

Wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu kasacyjnym

W postępowaniu kasacyjnym, wszczętym na skutek wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku oddalającego skargę, dopuszczalne jest wstrzymanie wykonania decyzji na podstawie art. 61 § 3 w zw. z art. 193...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 9/2019
Liczba tekstów: 2958