Monitor Podatkowy / Artykuły / Podatki lokalne / Artykuły

Budowla – nieustający problem w podatku

Agata Grabowicz

Glosa krytyczna do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 1.7.2008 r. (I SA/Bd 223/08) Glosa podejmuje problem przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości1 , a ściślej...

Wyrobiska górnicze jako przedmiot opodatkowania PodLokU

Agnieszka Walter, Tomasz Konik

Glosa do wyroku WSA we Wrocławiu z 16.5.2007 r.1 Stan faktyczny Stan faktyczny przedmiotowej sprawy przedstawia się następująco. Organ I instancji, tj. wójt, wszczął z urzędu postępowanie...

Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny
Archiwum Monitor Podatkowy
Aktualny numer: 10/2019
Liczba tekstów: 2970